0
0
  • Giỏ hàng rỗng

    Chưa có sản phẩm dịch vụ được chọn

Quảng cáo Google Adwords

Quảng cáo Google Adwords

Quảng cáo Google Adwords là một trong những quảng cáo hiệu quả nhất bởi quảng cáo được hiển thị dựa trên nhu cầu tìm kiếm của người dùng, tuy nhiên Google Adwords là một môi trường quảng cáo đầy cạnh tranh với chi phí không hạn chế, do đó nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến việc thất thoát lớn khi quảng cáo của bạn không trúng đích. Chúng tôi sẽ giúp bạn lập kế hoạch để quản lý và theo dõi vấn đề này.

Compare
Sẵn sàng