0
0
  • Giỏ hàng rỗng

    Chưa có sản phẩm dịch vụ được chọn

Hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tên miền

Khi đăng ký tên miền, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và đúng với các quy định của pháp luật bạn cần tuân thủ các quy định về đăng ký tên miền do nhà nước và pháp luật quy định.

Để đăng ký tên miền bạn cần bổ sung một số bản khai sau đây

01. Bản khai tên miền dành cho tổ chức

02. Bản khai tên miền dành cho cá nhân